hiv

Thời kỳ cửa sổ HIV (HIV Window)

Thời kỳ cửa sổ HIV (HIV Window)

Khi nói đến xét nghiệm HIV, hai trong số những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi được hỏi trực tuyến hoặc trực tiếp là: Khi nào tôi có thể xét nghiệm HIV? và kết quả xét nghiệm của tôi có xác thực không? Có rất nhiều thông tin khó hiểu về điều đó,

read more

CÁC DẠNG BỆNH L Y TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VÀ CÁC TRIỆU CHỨNG Ở NAM VÀ NỮ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) có thể được truyền qua các hoạt động tình dục khác nhau – quan hệ bằng miệng, hậu môn hoặc âm đạo. Bất cứ ai hoạt động tình dục đều có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Một quan niệm

read more

GIAI ĐOẠN CỬA SỔ HIV – When To Test For HIV?

Khi nói đến xét nghiệm HIV, hai trong số những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi được hỏi trực tuyến hoặc trực tiếp là: Khi nào tôi có thể xét nghiệm HIV? Và kết quả của tôi kết luận như thế nào? Có rất nhiều thông tin khó hiểu bên ngoài, vì vậy

read more

Gọi chúng tôi hôm nay!

+84 28 2250 8792 (Để đặt lịch khám)

WhatsApp & Zalo & Viber

+84 09 0128 1422 (Để được tư vấn)

Email

vn.hello@dtapclinic.com