Women’s Health

HOW TO DIAGNOSE POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRIỆU CHỨNG POLYCYSTIC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG? Hội chứng buồng trứng đa nang hay còn gọi là PCOS là vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người trên thế giới. Nguyên nhân chính xác của nó vẫn chưa được biết, nhưng nó được cho là một rối

read more

7 CÁCH LÀM GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA MÃN KINH

Mãn kinh là một quá trình tự nhiên trong cuộc sống của người phụ nữ. Nhiều phụ nữ trải qua sự thay đổi này cảm thấy tốt, cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, một số phụ nữ cảm thấy khó chịu bởi các triệu chứng, bao gồm bốc hỏa, trầm cảm, khó

read more

7 WAYS TO REDUCE SYMPTOMS OF MENOPAUSE

Menopause is a natural process in a woman’s life. Many women go through this change feeling fine, both physically and psychologically. Nonetheless, some women are bothered by symptoms, including hot flashes, depression, irritability, anxiety, and other problems. In addition, menopausal women are at a higher risk of several diseases including osteoporosis, obesity, heart disease and

read more

Dịch âm đạo bất thường

Bất thường là khi có thay đổi về tính nhất quán, màu sắc, khối lượng và mùi. Dịch tiết có thể có màu vàng, hơi xanh hoặc nâu, ra nhiều với số lượng lớn, trở nên mỏng hoặc dày hơn và có mùi khó chịu. Những triệu chứng bất thường này có thể là dấu

read more

Teleconsult Available

Email us at vn.hello@dtapclinic.com