STD & HIV

Thời kỳ cửa sổ HIV (HIV Window)

Thời kỳ cửa sổ HIV (HIV Window)

Khi nói đến xét nghiệm HIV, hai trong số những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi được hỏi trực tuyến hoặc trực tiếp là: Khi nào tôi có thể xét nghiệm HIV? và kết quả xét nghiệm của tôi có xác thực không? Có rất nhiều thông tin khó hiểu về điều đó,

read more

CÁC DẠNG BỆNH L Y TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VÀ CÁC TRIỆU CHỨNG Ở NAM VÀ NỮ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) có thể được truyền qua các hoạt động tình dục khác nhau – quan hệ bằng miệng, hậu môn hoặc âm đạo. Bất cứ ai hoạt động tình dục đều có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Một quan niệm

read more

Sexually transmitted diseases (STDs): Types & Symptoms

What are the various types of STDs and their signs and symptoms in men and women? Sexually transmitted diseases (STDs) can be transmitted through various sexual activities – oral, anal, or vaginal intercourse. Anyone who is sexually active is at potential risk of an STD.  It is a common misconception that not having symptoms means

read more

Everything You Need to Know About Chlamydia

What is Chlamydia? Chlamydia is one of the most common bacterial sexually transmitted infections worldwide. It is caused by a bacterium called Chlamydia trachomatis. According to the US Centres for Diseases Control (CDC), Chlamydia is the most frequently reported bacterial STD in the US, with 2.86 million infections reported every year.  Who is at risk

read more

MỌI THỨ BẠN CẦN BIẾT VỀ CHLAMYDIA

Chlamydia là gì? Chlamydia là một trong những bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nó được gây ra bởi một loại vi khuẩn có tên Chlamydia trachomatis. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình

read more

GIAI ĐOẠN CỬA SỔ HIV – When To Test For HIV?

Khi nói đến xét nghiệm HIV, hai trong số những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi được hỏi trực tuyến hoặc trực tiếp là: Khi nào tôi có thể xét nghiệm HIV? Và kết quả của tôi kết luận như thế nào? Có rất nhiều thông tin khó hiểu bên ngoài, vì vậy

read more

Teleconsult Available

Email us at vn.hello@dtapclinic.com